Klachtenprocedure

Wij zien graag dat u tevreden bent over de door ons verleende diensten. Bent u niet tevreden? Dan zoeken we samen met u naar een oplossing. Wij verzoeken u uw klacht of suggestie aan ons kenbaar te maken. Dit geeft ons de mogelijkheid om uw klacht op te lossen en naar de toekomst toe soortgelijke klachten te voorkomen. Klachten worden te allen tijde vertrouwelijk behandeld door YOU&MI Trainingcenter.

Klachten, vragen en opmerkingen zullen ten alle tijden vertrouwelijk worden behandeld. Murielle Alvares en Ilse van Kelegom fungeren als klachtenfunctionarissen.

Klachten dienen tijdig, volledig en duidelijk te worden omschreven en ingediend te worden per e-mail. De klacht kan uiterlijk tot een maand na afronding van de cursus, training of het congres worden ingediend. Binnen 5 werkdagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, zal een bevestiging van ontvangst worden verzonden. YOU&MI Trainingcenter B.V. streeft ernaar om de klacht binnen 15 werkdagen af te handelen. Klachten die een langere verwerkingstijd hebben zullen beantwoord worden met een bericht van ontvangst en een indicatie van het reactietermijn. YOU&MI Trainingcenter streeft ernaar samen met u tot een passende oplossing te komen.

Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat men zijn of haar rechten ter zake verliest.

Klachten en de afhandelingswijze hiervan worden geregistreerd en voor de termijn van een jaar bewaard.